karta
Barn berättar
Rafiki reser
Lätt att läsa
puff-rattigheter
Världen är full av nya kompisar
Världen är full av nya kompisar
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter

Rafiki ger ringar på vattnet

2017.02.07

Lisa, Chenelle och Casey går i år 4-5 på Vetlanda Friskola. Klassen brukar läsa Rafiki när ett nytt nummer kommer ut. När de läste Rafikis tidning nummer 4 precis innan jul fick Chenelle en riktigt bra idé.

Läs mer

Förintelsens minnesdag

2017.01.27

Alla människor har samma värde. Och det är dessutom ett stort värde. Alla människor – där finns de du gillar med. Och du själv. Och de som du inte gillar!

Läs mer

Att ha samma möjligheter

2017.01.11

När män och kvinnor har lika tillgång till utbildning, hälsovård, arbete och kan delta i beslut på lika villkor är målet om jämställdhet nått.

Läs mer