Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Att ha samma möjligheter

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet.

I de flesta länder har flickor och pojkar samma möjlighet att börja i skolan. Men det är vanligare att flickor sedan hoppar av för tidigt. Och ska man läsa vidare eller hitta jobb så är hindren ofta större för flickor.
Många kvinnor i världen får inte själva bestämma hur de vill leva. När män och kvinnor har lika tillgång till utbildning, hälsovård, arbete och kan delta i beslut på lika villkor är målet om jämställdhet nått.

Mål nr5 är: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Det globala målet om jämställdhet har nio delmål, bland annat; Att ta bort diskriminering och våld mot kvinnor. Att ta bort traditioner som är skadliga för kvinnor. Att fler kvinnor ska få bestämma inom politik och ekonomi.

GlobalaMålens egen sajt finns alla delmål för Mål 5.

Regeringen tar fram en plan 2017 för Sveriges arbete med de globala målen. Där finns jämställdhet med. Men hela samhället kan vara med. Det är vanliga människor som kan se till att det blir jämställt där de är. Du och dina kompisar kan också säga ifrån när det inte är jämställt och ni kan ändra på saker.

 

För att öka jämlikhet och rättvisa i världen krävs jämställdhet. Annars hindras hälften av människorna från att bidra till att världen blir bättre.

Se filmen där Lissy och hennes kompisar från Guatemala pratar om jämställdhet