Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Avfallstrappan

Återbruk

Låt dina sopor minska!
I Sverige är vi ganska bra på att återvinna. Ändå slänger vi nästan 500 kilo skräp per person och år. För att det ska bli mindre sopor är det bra om vi återvinner mer men också lär oss att konsumera mindre.

1. Minimera

Om vi låter bli att köpa så många nya saker, utan klara oss längre med det som redan finns, – ja, då blir det ju i slutändan också färre sopor!

 

2. Återanvända

Kanske kan de kläder du nyss vuxit ur passa någon annan? Ett småsyskon eller någon kompis? Det finns också second hand-affärer som gärna tar emot saker. Kanske kan du göra om dina gamla grejer så att de kan användas på ett nytt sätt? Det kallas i så fall för återbruk!

 

3. Återvinna

Om en sak inte går att återanvända kan ofta materialet ändå återvinnas. Flaskor och burkar som vi pantar blir ju till nya flaskor och burkar. Batterier, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel kan också återvinnas.

 

4. Utvinna energi

Material som inte kan återvinnas ska förbrännas i ett kraftverk. På så sätt omvandlas energin till el och värme.

 

5. Deponera

Att deponera betyder att man slänger avfall på en soptipp. Det är det allra sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.


Källa: Naturskyddsföreningen