Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen artikel 6: Alla barn har rätt till liv!

  bubblor artiklar6Du och alla barn har rätt att leva – ditt land ska se till att barnen kan leva och utvecklas!

Du har rätt att utvecklas som den unika, fina person som just du är.

När du växer upp behöver du stöd och uppmuntra av vuxna runt omkring dig för att utvecklas.
Du har rätt till ett hem där du känner trygghet.
Rätt till mat och rent vatten så du kan hålla dig frisk och stark.
Du får gå i skola och du har rätt till sjukvård om du blir sjuk.

Inget liv kan finnas utan vatten – vatten är liv. Allt vatten som finns har alltid funnits.

Kanske har en dinosaurie badat i ditt spagettivatten för länge, länge sedan. Jorden renar vattnet om och om igen. Därför är det viktigt att vi inte förgiftar vattnet så det inte kan renas längre.

I Sverige har vi gott om vatten. I många andra länder är det svårt att få tag på det. Då måste människor gå långt och bära tunga vattendunkar.

Vattenrika områden kan vara anledningen till att länder krigar. Rent vatten är en rikedom. Rafiki badar i pengar  

Visste du att…

i dag har 89 procent av världens befolkning säkra dricksvattenkällor.

…det ändå är 748 miljoner människor som saknar tillgång till säkert och rent vatten.

Källa: MDG Report 2014