Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Om Barnrättsboken

rafikis barnrättsbok

I Rafikis barnrättsbok kan du höra barns röster från hela världen. Här finns berättelser om barns vardag. Upptäck likheterna och upptäck barnkonventionen.

Rafiki har samlat ihop några av barnkonventionens artiklar och kombinerat det med berättelser från barns vardag. Tillsammans med din klass kan du fundera över hur barns rättigheter tillgodoses i andra länder samtidigt som eleverna kan jämföra hur det är med rättigheter i den egna vardagen i Sverige.

Du som läser Rafikis tidning kommer känna igen dig i materialet. Även om barnrättsboken är ett nytt uttryck så är det likheter och positiva bilder av utvecklingen i världen som lyfts fram.

Barnrättsboken i PDF-format
Barnrättsboken – bläddringsbar på webben
Beställ Barnrättsboken i tryckt version
Barnrättsboken – material för pedagoger