Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Beställ tidningar

Beställ Rafikitidningar

  • Äldre tidningar i mån av lager

Engångsbeställning av Rafikitidningen

Rafikitidningen

Fyll i beställningsformuläret. Har du frågor får du gärna mejla eller ringa oss.

Priser
1 ex: 20 kr
10 ex: 100 kr
30 ex (klassuppsättning): 200 kr
100 ex: 500 kr

Priserna är inklusive moms och porto/frakt. Betalning sker mot faktura.


Klicka här för information om du vill prenumerera.

Rafikitidningen kommer med fyra nummer per år anpassat efter skolåret. Se tidigare nummer och ladda ner som pdf här.

Materialet vänder sig till barn i skolår 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barns rättigheter. Innehållet knyter an till Globala målen och Barnkonventionen.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Följ oss på Facebook!
Du vet väl om att du också kan följa Rafiki på Facebook? Där får du återkommande tankar och idéer om hur du kan använda vårt material.