Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barn berättar

På mattelektioner

2012.05.30

Mom gillar lektionen. Hans fröken har dragit med halva grönsakslandet. Den ena gurkan är längre än den andra. och mangofrukt är mindre än melon. Sedan tar eleverna saker i sin väska, pennskrin, vattenflaska

Läs mer

Kongozanga äter isglass på rasten

2011.07.12

Kongozanga är 11 år och går i sexan. Han bor i staden Bamako i Mali. Kongozanga har svarat på Rafikis frågor om det som påverkar vårt ekologiska fotavtryck.

Läs mer