Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barn berättar

Lika eller olika?

2017.10.26

Warda från Tanzania har albinism. Hon vet hur det är att inte se ut som alla andra.

Läs mer