Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barns rättigheter

Lika eller olika?

2017.10.26

Warda från Tanzania har albinism. Hon vet hur det är att inte se ut som alla andra.

Läs mer

Att ha samma möjligheter

2017.01.11

När män och kvinnor har lika tillgång till utbildning, hälsovård, arbete och kan delta i beslut på lika villkor är målet om jämställdhet nått.

Läs mer

Ny i klassen?

2016.09.13

Den viktiga nyckeln till att alla ska trivas i klassen. Den får ingen glömma att bära med sig varje dag. Lycka till på nya terminen!

Läs mer