Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barns rättigheter

Millenniemålen – så här gick det

2016.04.04

1990 bestämde världens ledare tillsammans att fler människor i världen skulle få det bättre. Det blev åtta löften till alla fattiga om att livet skulle bli bättre innan 2015. Nu vet vi mer om hur det har gått.

Läs mer

Skola för alla

2016.01.08

Alla barn har rätt till att delta i samhället. Hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är ofta att ingen har tänkt att de ska kunna vara med. Så lösningen är att börja tänka.

Läs mer

FN-dagen 2015

2015.10.22

Fira FN-dagen!

Ett samarbete mellan stater som har 193 medlemsländer.
Barns rättigheter, klimatförändring, hållbar utveckling mm

Läs mer