Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barns rättigheter

Till Alla! Välkommen till skolan…

2016.08.25

Pirr i magen… ont i magen… glad, spänd eller rädd inför skolstarten? I Rafikis nya tidning finns tankar och förslag om hur vi får alla att trivas i klassen.

Läs mer

Mat, mat, mat…

2016.06.20

Mat… varför måste man äta? Hur länge skulle det funka utan skollunch och varför är den så bra?

Läs mer

Globala målen

2016.04.04

Det finns mycket i världen som behöver bli bättre. FN har beslutat om 17 nya globala mål. Alla länder i världen ska arbeta tillsammans för att nå målen.

Läs mer

Millenniemålen – så här gick det

2016.04.04

1990 bestämde världens ledare tillsammans att fler människor i världen skulle få det bättre. Det blev åtta löften till alla fattiga om att livet skulle bli bättre innan 2015. Nu vet vi mer om hur det har gått.

Läs mer