Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Barns rättigheter

Skola för alla

2016.01.08

Alla barn har rätt till att delta i samhället. Hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är ofta att ingen har tänkt att de ska kunna vara med. Så lösningen är att börja tänka.

Läs mer

FN-dagen 2015

2015.10.22

Fira FN-dagen!

Ett samarbete mellan stater som har 193 medlemsländer.
Barns rättigheter, klimatförändring, hållbar utveckling mm

Läs mer