Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 23

2017.12.23

Artikel 16 – Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Läs mer

Lucka 22

2017.12.22

Artikel 17 – Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Läs mer

Lucka 21

2017.12.21

Artikel 9 – Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.

Läs mer

Lucka 20

2017.12.20

Artikel 5 – Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hen utövar sina rättigheter.

Läs mer

Lucka 19

2017.12.19

Artikel 22 – Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.

Läs mer

Lucka 18

2017.12.18

Artikel 28 – Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.

Läs mer

Lucka 17

2017.12.17

Artikel 24 – Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer