Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter
Lätt att läsa

I Sydsudan

2012.03.30

Rafiki besöker världens nyaste land, Sydsudan. Vi träffar barn på en skola, ser vad de gör och vad de tycker är kul! Barnkonventionens artikel 7-8: Alla har rätt till identitet, familj och tillhörighet.

Läs mer