Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter
Rafiki reser
Förintelsens minnesdag

Förintelsens minnesdag

2017.01.27

Alla människor har samma värde. Och det är dessutom ett stort värde. Alla människor – där finns de du gillar med. Och du själv. Och de som du inte gillar!

Läs mer