Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter
Rafiki reser

Alla har rätt till en identitet

2012.03.30

Det här säger Barnkonventionen är
viktigt om din identitet: Du har rätt till namn, medborgarskap och familj. Det är länderna som ska se till att de här rättigheterna finns för alla barn.

Läs mer

Skola även för tjejer

2012.03.30

Rafiki träffar Tabu och Ludga i Sydsudan. Efter många års krig i Sudan är det nu fred. Men det finns inte alls tillräckligt med skolor – och inte lärare heller! Rafiki hälsar på i staden Yei i en liten skola. Den ligger i Sydsudan, det landet som bildades när det nyligen blev fred i Sudan. […]

Läs mer

Torka på Afrikas horn

2012.03.30

På Afrikas horn och runt hela öknen Sahara bor människor som behöver ved och mer plats att odla på. Då försvinner träden och öknen breder ut sig. Det har också blivit varmare. Det har inte regnat på några år. När vatten saknas torkar odlingarna och djuren hittar inget att beta. Många djur har dött. Just […]

Läs mer

Mycket vatten i Bangladesh

2012.03.30

I Bangladesh kommer smältvatten från Himalaya ner i floderna. Det är normalt och händer på sommaren varje år. Samtidigt kommer monsunregn in från havet. Då blir det översvämning, fast bara lite. Sen minskar flodens vatten under vintern. Bönderna drar nytta av detta och odlar i den näringsrika leran som gödslat åkrarna. Men ibland smälter glaciärerna […]

Läs mer

Flyktingläger – bra eller dåligt?

2012.03.30

Att hjälpa människor är bra. Dela ut matoch rent vatten till svältande människor är väldigt viktigt. När man inte får mat blir man trött och lättare sjuk. Barnen och de gamla drabbas värst. Att dela ut mat och bygga flyktingläger är ibland bästa sättet att hjälpa många samtidigt. Men många skulle ha kunnat stanna kvar […]

Läs mer

”Vi längtar efter regn”

2012.03.30

Det är torrt. Och torrt har det varit nästan så länge Samira kan minnas. Djuren har inget att äta. Buskar och träd är torra. Något gräs finns inte heller att täta familjens hydda med. Allt är så torrt att det bara går sönder. I Samiras by i Kenya är man visserligen van vid torka. Men […]

Läs mer

Min skola översvämmas varje år

2012.03.30

Torka på Afrikas horn. Översvämning i Bangladesh. Vädret verkar vara tokigt på många platser. Hasan som bor på en ö i Bangladesh är van vid översvämningar. De kommer varje sommar och han vet precis vad han ska göra när vattnet börjar stiga. På en ö av lera i floden Jamuna bor Hasan. Hans föräldrar odlar […]

Läs mer