Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Det är orättvist!

Protester

I helgen var det många som gick ut och marscherade och protesterade för att uppmärksamma att så många kvinnor och bäbisar dör när de ska födas. I 50 städer i Sverige gick man tillsammans. Man bar på skyltar där det stod:
Det är fuskigt att inte alla kvinnor får komma till sjukhus när de ska föda barn.


Många kvinnor får inte komma till läkare utan föder sitt barn hemma. 800 kvinnor dör varje dag i världen i samband med graviditet. För några år sedan var det dubbelt så många så det har blivit mycket bättre men mer måste göras.

Vad kan man göra: Massor! Det handlar om pengar, utbildning och rättigheter. Bara att se till att det finns barnmorskor som hjälper till när barn föds hjälper mycket. Att unga kvinnor får veta hur kroppen fungerar. Det är oftast fattiga som dör. Att vara fattig är svårt på många sätt. Man har inte pengar till mat, sjukhus eller transporten till en doktor. Jämställdhet mellan kvinnor och män måste också bli bättre. Det är bara kvinnor som kan föda barn!

Läs Globala målen nr 1 – Avskaffa all form av fattigdom, överallt.
Läs också globala målen nr 3 – Hälsa och välbefinnande.
Se www.globalamalen.se

Läs hur man kan minska mödradödligheten med IT. Sida.se

Kolla statistik här och här.