Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter

Film: Barns rätt till vila och fritid

Vad leker man i Kenya eller på Zanzibar? Har barnen tid att leka där eller måste de jobba?

Filmen är 8 minuter och du kan också se den här.