Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Globala målen. Mål 5 Jämställdhet

Mål 5 är: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Det globala målet om jämställdhet har nio delmål, här är tre av dem.

  • Att ta bort diskriminering och våld mot kvinnor.
  • Att ta bort traditioner som är skadliga för kvinnor.
  • Att fler kvinnor ska få bestämma inom politik och ekonomi.

GlobalaMålens egen sajt finns alla delmål för Mål 5.

Regeringen har tagit fram en plan för Sveriges arbete med de Globala målen och Agenda 2030. Där finns jämställdhet med. Men hela samhället kan vara med. Det är vanliga människor som kan se till att det blir jämställt där de är. Du och dina kompisar kan också säga ifrån när det inte är jämställt och ni kan ändra på saker.

Regeringens plan kom i juni 2018. När det gäller jämställdhet finns många punkter som Sverige behöver förbättra. Andra länder väljer också ut några saker som är de viktigaste att förbättra. Världen samarbetar också för att nå de Globala målen till år 2030.

För att öka jämlikhet och rättvisa i världen krävs jämställdhet. Annars hindras hälften av människorna från att bidra till att världen blir bättre.

Se filmen där Lissy och hennes kompisar från Guatemala pratar om jämställdhet

Regeringens handlingsplan för 2018-2020 är inte skriven för barn. Men du kan bläddra till sidan 17 och läsa vad som ska göras i Sverige när det handlar om jämställdhet.