Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

GLOBALA MÅLEN NR 9: Hållbar industri


Målet är att öka industrin, även i fattiga länder, så att fler får arbete.
Industrin ska utvecklas med miljövänliga tekniker så att människor mår bra.
Målet vill ge möjlighet till teknikutveckling och forskning och nya uppfinningar.

Vägar, elnät och internet kan med ett annat gemensamt ord kallas för infrastruktur.
Om infrastrukturen är bra och hållbar så är det bra för ekonomin och för att människor ska få det bättre.

Att det ska vara hållbart betyder att det inte ska skada miljö eller människor – varken nu eller i framtiden.

Mål nio har flera delmål som ska nås fram till år 2030. Extra mycket ska det satsas på fattiga länder.
Men delmålen handlar också om att se till att den infrastruktur och industri som redan finns i alla länder förbättras.
Sverige har en hel del att jobba med.

Ett delmål handlar om att öka tillgången till informationsteknik och att jobba för att alla människor på jorden ska ha tillgång till internet senast år 2020.

 😉  Innovationer betyder ungefär samma sak som ”uppfinningar” eller ”att tänka nytt”.