Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Globala målen


Logo_Globala_malen_Horizontell

 

 

 

 

Millenniemålen gällde fram till 2015. Det finns stora problem kvar så därför har FN nu beslutat om 17 nya globala mål. Det kallas Agenda 2030 för att målen ska vara uppfyllda till det årtalet.

Alla länder i världen ska arbeta tillsammans för att nå målen. Huvudmålen är att utrota fattigdom, bekämpa orättvisor och ojämlikhet och stoppa klimatförändring.

globala-malen-logo-och-ikoner_1000x500

 

SÅ HAR DET GÅTT:
Några millenniemål mål som har uppnåtts är att antal människor som lever i extrem fattigdom har halverats sedan 1990.
Fler barn går i skolan och fler människor har tillgång till rent vatten.


MER BEHÖVER GÖRAS:

Det finns stora problem kvar som världen ska fortsätta arbeta med. Många mammor dör när de föder barn för de har inte tillgång till rätt hjälp.
Utsläppen av koldioxid ökar. Fortfarande får många människor inte tillräckligt med mat.

Det finns totalt 17 globala mål. De är uppdelade på delmål och det finns en plan för hur de ska nås.

Alla länder kan vara med och hjälpa till för att nå målen.

MÅLEN ÄR:

01-ingen-fattigdom10-minskad-ojamlikhet
             – att utrota fattigdom

             – bekämpa orättvisor och ojämlikhet

 

13-bekampa-klimatforandringarna_350– stoppa klimatförändring

 

 

 

 

Alla de 17 målen är lika viktiga men de tre punkterna som vi har kopplat till mål 1,10 och 13 passar in på de andra målen också.

Lär mer om hur vi kan hjälpas åt HÄR

De gamla målen – hur gick det med dem? Läs HÄR

 

Rafiki har inte förklarat alla mål än men om du vill se dem kan du gå till Sidas webb.