Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Gör en solfångare – och stek köttbullar

Det är tack vare solenergi som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats.

Fråga efter en billykta på en bilverkstad eller bilskrot. Ta bort glas, plast och lampor.

Du behöver endast reflektorn eller själva parabolen. Se bilden.

Trä en köttbulle på en grillpinne.

Sätt köttbullen i hålet där glödlampan har suttit.

Stek köttbullarna i solen.

 

 

 

Fakta:

När solens strålar träffar en yta reflekteras de delvis och en del tas även upp av ytan. Där omvandlas den till värme. Strålningen och ytan påverkar hur mycket som reflekteras eller tas upp av ytan. En ljus och blank yta reflekterar mer än en mörk, matt yta. Bäst reflekterar en speglande yta, som kupan i billyktan.

Optik, strålning, reflektor och konkav är ord som man kan använda när man förklarar detta.

 

 

Rafiki jämförde köttbullarna som värmdes upp av en reflektor och de som värmdes upp genom att ligga på en tallrik. När det hade gått 15 minuter var köttbullarna i reflektorn varma och köttbullarna på tallriken kalla. Vad får du för resultat?

Undrar om det är skillnad mitt på dagen på sommaren eller på vintern?
Och om man lägger köttbullar på en platt spegel istället för på en tallrik.

Glöm inte att äta köttbullarna!