Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Julkalender 2017

Läs mer om Barnkonventionen

Häng med varje dag i Rafikis Julkalender 2017. Under varje lucka presenterar vi en (eller två) artiklar i Barnkonventionen. Vi lyfter fram berättelser om och med barn från världens alla hörn i form av texter och filmer. Dessutom bjuder vi på en hel del pyssel och kanske smyger vi in en tävling – håll utkik hela vägen fram till julafton!

Lucka 12 - Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Lucka 11 - Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Lucka 10 - Artikel 33 - Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
Lucka 9 - Artikel 26 - Varje barn har rätt till social trygghet.
Lucka 8 - Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Lucka 7 - Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Lucka 6 - Artikel 30 - rätt till språk, kultur och religion.
Lucka 5 - Artikel 29 i Barnkonventionen - Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
Lucka 4 - Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.
Lucka 3 - Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Lucka 2 - Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.
Lucka 1 - Artikel 26 och 27 i Barnkonventionen.

Mer att utforska…

Lucka 12 - Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Lucka 11 - Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Lucka 10 - Artikel 33 - Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
Lucka 9 - Artikel 26 - Varje barn har rätt till social trygghet.
Lucka 8 - Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Lucka 7 - Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Lucka 6 - Artikel 30 - rätt till språk, kultur och religion.
Lucka 5 - Artikel 29 i Barnkonventionen - Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
Lucka 4 - Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.
Lucka 3 - Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.