Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Julkalender 2017

Läs mer om Barnkonventionen

Häng med varje dag i Rafikis Julkalender 2017. Under varje lucka presenterar vi en (eller två) artiklar i Barnkonventionen. Vi lyfter fram berättelser om och med barn från världens alla hörn i form av texter och filmer. Dessutom bjuder vi på en hel del pyssel och kanske smyger vi in en tävling – håll utkik hela vägen fram till julafton!

Lucka 24 – God jul!! - Artikel 24 - Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.
Lucka 23 - Artikel 16 - Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
Lucka 22 - Artikel 17 - Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.
Lucka 21 - Artikel 9 - Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa ...
Lucka 20 - Artikel 5 - Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hen utövar sina rättigheter.
Lucka 19 - Artikel 22 - Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.
Lucka 18 - Artikel 28 - Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
Lucka 17 - Artikel 24 - Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
Lucka 16 - Artikel 13 - Yttrandefrihet. Varje barn har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar.
Lucka 15 - Artikel 7 och 8 - Alla barn har rätt till sin identitet. Testa namnleken!
Lucka 14 - Artikel 23 - Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.
Lucka 13 - Tävlingsdags i julkalendern! Gör en fin skylt och vinn roliga priser till dig/din klass.
Lucka 12 - Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Lucka 11 - Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Lucka 10 - Artikel 33 - Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
Lucka 9 - Artikel 26 - Varje barn har rätt till social trygghet.
Lucka 8 - Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Lucka 7 - Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Lucka 6 - Artikel 30 - rätt till språk, kultur och religion.
Lucka 5 - Artikel 29 i Barnkonventionen - Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
Lucka 4 - Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.
Lucka 3 - Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Lucka 2 - Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.
Lucka 1 - Artikel 26 och 27 i Barnkonventionen.
Lucka 24 – God jul!! - Artikel 24 - Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.
Lucka 23 - Artikel 16 - Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
Lucka 22 - Artikel 17 - Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.
Lucka 21 - Artikel 9 - Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt från föräldrarna har rätt att träffa ...
Lucka 20 - Artikel 5 - Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hen utövar sina rättigheter.
Lucka 19 - Artikel 22 - Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.
Lucka 18 - Artikel 28 - Varje barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
Lucka 17 - Artikel 24 - Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
Lucka 16 - Artikel 13 - Yttrandefrihet. Varje barn har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar.
Lucka 15 - Artikel 7 och 8 - Alla barn har rätt till sin identitet. Testa namnleken!
Lucka 14 - Artikel 23 - Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.
Lucka 13 - Tävlingsdags i julkalendern! Gör en fin skylt och vinn roliga priser till dig/din klass.
Lucka 12 - Artikel 12 - Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
Lucka 11 - Artikel 6 - Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Lucka 10 - Artikel 33 - Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
Lucka 9 - Artikel 26 - Varje barn har rätt till social trygghet.
Lucka 8 - Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Lucka 7 - Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
Lucka 6 - Artikel 30 - rätt till språk, kultur och religion.
Lucka 5 - Artikel 29 i Barnkonventionen - Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
Lucka 4 - Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.
Lucka 3 - Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.
Lucka 2 - Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.
Lucka 1 - Artikel 26 och 27 i Barnkonventionen.