Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 12

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
 
 
 
 
 
 
 

I Indiens stora huvudstad Delhi bor det dubbelt så många människor som i hela Sverige! Med så många människor blir det också väldigt mycket sopor. Här har människorna inte lärt sig att sortera sina sopor i olika soppåsar än. Allt slängs huller om buller och körs ut på tippen. På tippen finns det människor som har förstått att det går att sortera sopor och sälja.

Rubina och Tashlina bor bredvid tippen och lever av att ta vara på det som andra slängt!

– Mamma plockar sopor, mest på nätterna. Hon behöver ju vara hemma på dagarna och laga mat och sånt.

Om man samlar ihop 1 kg papper kan man sälja det för 12 rupies kilot. Man lägger pappen i 50 kg-buntar och kan då sälja det för 600 rupies per bunt, ca 84 svenska kronor. Likadant gör de med hård och mjuk plast, glas, metall och mycket mera. Hittar de hår från en frisör till exempel kan man sälja det 1400 rupies kilot. Det används sedan till att sätta på dockor, till borstar eller peruker.

Tashlinas hus är också gjort av sopor. Husen byggs av plåt, plast, tyg och annat material de hittat på tippen. Över taken kan man se tippen. Den är precis bakom byn – eller staden, där bor lika mycket människor som i en medelstor svensk stad. De flesta här jobbar med att samla eller sortera sopor.

Tills för några år sedan jobbade de flesta barnen med det också istället för att gå i skolan. Egentligen får man inte bo och jobba här men många människor är väldigt fattiga och har ingen annanstans att ta vägen.

Alla sopor gör vattnet farligt att dricka. Oljor, kemikalier och annat farligt rinner ur tippen och samlas i vattendragen. Det finns vattenpumpar i byn men dricker man det vattnet blir man sjuk. 2 gånger varje vecka kommer det en vattentank med friskt vatten. Alla vet inte hur farligt vattnet i pumparna är. De har aldrig gått i skolan och fått lära sig.

Tashlina älskar att gå till skolan!

– Förut gick jag inte i skolan. Vi skrev in oss i skolan och fick böcker och sånt, berättar Tashlina men vi hade inte tid att gå dit. Vi jobbade på tippen istället med att plocka sånt andra slängt.

Lastbilar kommer hela tiden med nya sopor, då måste man skynda sig och plocka det som är bra. Plast, glas, metall, papp, hår och kanske mat som någon slängt. Sen kommer stora grävmaskiner och plattar till för att nya lastbilar ska kunna köra dit och då kan man inte plocka mer.

– Nu har de startat skolor här så vi som missat kan läsa ifatt och börja i riktiga skolan igen. Det är bra! De har också lärt våra mammor och pappor att det är för farligt att jobba med sopor och att barn har rätt till utbildning.

– Då kan vi få ett bättre liv när vi blir stora. I början tyckte inte våra mammor och pappor att det var bra med skola för vi hjälpte ju till att tjäna pengar men nu när de ser att vi lär oss så mycket, tycker de det är bra.

– Vi lär oss att hålla oss friska, läsa och skriva, räkna pengar och sånt, uppföra oss och att vi kan få vara med att bestämma om vår framtid. Det fick inte min mamma när hon var liten.