Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 13

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

TÄVLINGSDAGS!
Tävling Rafikis julkalender 2017

Idag firar vi Lucia med en rolig tävling med fina priser!

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Av dessa är fyra huvudprinciper, artikel 2, 3, 6 och 12. Dessa fyra finns här nedan. Uppgiften för dig eller din klass är att göra en eller flera skyltar. Skyltarna ska handla om artiklarna.

Ta sedan en bild och skicka in den via formuläret nedan eller till adressen rafiki@rafiki.se så är du/ni med i dragningen av fina vinster. Senast nu på fredag (15 dec) måste vi få bilden/bilderna.

Vi drar vinnarna under helgen och presenterar de här på rafiki.se på måndag den 18e.

Tänk på att alla inskickade bidrag har lika stor chans att vinna. Gör skyltar, ta en bild och skicka in. Sen är det bara att hålla tummarna!

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12
Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Gör så här:

Börja med att fylla i namn och adress så att vi kan skicka vinsterna om du/ni vinner. Klicka därefter på Välj fil-knappen nedan. I den nya rutan som öppnas, välj bilden/bilderna som ska skickas in. Kryssa in kontrollrutan nedan och klicka därefter på knappen “Skicka in”. Klart!

Tävlingen är avslutad, snart drar vi vinnarna.