Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 24 – God jul!!

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 42
Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.

Alla barn har rättigheter – och alla ska veta det.

Alla vuxna behöver känna till barns rättigheter. Men barn behöver veta vad som gäller. Då kan de säga ifrån när rättigheterna bryts. Det finns många sätt för att barn ska få veta.

Barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya, kollar in en filmhälsning från sin vänskola i Sverige.
Rafiki hälsar på hos barnklubben i Kubi Bagassa, Kenya
Barnklubb i Kambodja, den för de lite äldre barnen
Barnklubb i Kambodja, här är de yngre barnen
Medlemmar i barnklubben i Kurkum i Kenya på väg från skolan. Läraren är med.
I Kambodja finns barnklubbar. De håller mest på med att barn ska få bra utbildning. Den rättigheten kränks ganska ofta där och då kan klubbarna hjälpa barn så de kan gå kvar i skolan. I klubbarna lär man sig också alla andra rättigheter.

I Kenya är barnklubbarna som ett eftermiddagsprojekt i skolan. ”Rättighetsklubben.” De som är med jobbar med rättigheterna och de kollar hur det är med rättigheterna för barn i området. På en skola letade klubben upp de barn i byn som inte gick i skolan. De barnen levde med olika funktionsnedsättningar men klubben visste att alla barn har rätt till skola. Föräldrar och kommunen fick ta tag i det och se till att alla fick gå i skolan.

I Sverige är det, precis som i andra länder, regeringen som ansvarar för att kunskapen om barns rätt sprids. Olika myndigheter tar det vidare. Det finns också många andra som vill hjälpa till för att det är så viktigt. Rafiki håller på med kunskap om barns rättigheter. Därför blev det en julkalender.

Ett annat exempel från Sverige är ”Alla barn är viktiga”. Där är musik och sång ett sätt att få veta mer.