Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 5

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 29
Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
Barn på flykt
Elever i en i skola Laos.
Barn på flykt
Eleverna lär sig språket Lao.

I Laos lär sig elever om hur de ska agera med respekt för sin miljö. De här eleverna tillhör ett urfolk som kallas Akha. Deras skolspråk är Lao och det måste de kunna eftersom inga lärare kan deras eget språk. Men ett sätt att ge eleverna en bättre chans är att det finns förskola i byn där lärarna både kan barnens språk och språket Lao. Då får barnen bättre möjligheter att klara sig i skolan. Tidigare var det svårt för många barn att förstå vad de skulle göra på lektionerna eftersom de inte förstod vad lärarna sa.

En av rättigheterna är rätten till hälsa. Det är viktigt att få lära sig hur man ska göra. På temadagen om hälsa är det kunskap om att tvätta händerna innan maten och efter man varit på toa. Det ger barn bättre hälsa.

Diskussionsfråga: Hur lär sig barn som går i skola i Sverige att respektera mänskliga rättigheter?

Läs mer om hälsodagen i skolan i Laos