Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 7

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Barn på flykt
Romelia är 16 år och bor i Guatemala
Barn på flykt
Romelia och hennes kompisar
Barn på flykt
Romelias lillasyster, Brenda Jolanta, är 4 år

På slingriga vägar, högt upp i bergen skumpar jag fram i bil. Jag ska möta Romelia som är mayaindian. Bergen stupar brant, det är alldeles grönt och vi ser väldigt långt. Vilket land!

Romelia är sexton år och bor utanför staden Cobán. Här pratas språket poqomchi, ett av de många mayaspråken. Men i skolan pratar de spanska. Romelia har åtta syskon och hon har fått kämpa mycket för att få gå i skolan.

– När jag inte klarade slutprovet i tvåan och femman, fick jag gå om. Så jag har gått två år i tvåan, och två år i femman. När jag inte klarade femman första gången, tyckte mina föräldrar att det var bättre att min syster kunde få börja skolan i stället. Min syster fick börja skolan och jag fick börja jobba och hjälpa familjen med pengar.

– Jag hjälpte en tant att sy kjolar, berättar Romelia.

– Jag sydde linningen på kjolen, alltså midjan. Det är ganska svårt, så det var bra att få lära sig, men jag ville ju mycket hellre gå i skolan.

I Cobán finns ett center som heter La Pastoral som är som ett fritids. Dit får eleverna gå efter skolan för att få hjälp att göra läxor, äta middag och ha kul. Varje år när barnen börjar skolan får de med sig en lång lista hem på allt som de behöver. Det är pennor, linjal, sudd, skrivböcker och mycket annat.

– Då hjälper centret till med skolmaterial, för det är dyrt att köpa in för familjer med många barn, berättar Romelia.

– Det var de som jobbar på centret som tyckte det var fel att jag slutat skolan och börjat jobba. De sa till mina föräldrar att man inte kan byta ut barn mot varandra och att både min syster och jag skulle få gå i skolan. Så min syster går i fyran nu och jag har börjat sexan. Att få gå i skolan är mycket roligare än att jobba. Jobba måste jag ju ändå göra sedan, säger Romelia och ler.

Diskussionsfråga: Har alla samma värde i din klass?

Kolla på filmen om Romelia