Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lucka 8

Dagens lucka i Julkalendern

Tidigare luckor Julkalendern 2017 | Barnkonventionen

Artikel 3
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Vet du om att Barnkonventionen snart ska bli lag i Sverige? Varför då, kan man fråga sig. Det är för att barnens bästa alltid ska komma i första hand. Det betyder att man alltid ska tänka på barnens bästa när man ska besluta (bestämma) någonting som ska gälla alla som bor i Sverige.

Tänk på lagen om cykelhjälm. Den säger att alla som är 15 år eller yngre måste ha hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. När man bestämde att införa den lagen var det för barnens bästa. För att alla barn som cyklar ska vara skyddade och inte skada sig om det skulle hända en olycka. Samma sak kommer att hända med Barnkonventionen när den blir lag. Alla artiklar som finns i den kommer då att bli lag i Sverige – för barnens bästa och för att skydda de. Bra, eller hur!?

Fundera på: hur skulle barns rättigheter skyddas om Barnkonventionen vore en lag i Sverige?

Så här vill Regeringen göra för att göra Barnkonventionen till lag.