Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Skicka in lösningen på krysset

Har du löst Krysset i Rafikitidningen nr 1, 2018? Då kan du skicka in lösningen digitalt på denna sida.

Ladda ner PDF-fil med Krysset här.

När du löst det skickar du in det här eller via e-mail till krysset@rafiki.se. Du kan också välja att posta det till:

”Rafikikryss 1 – 2018”
Erikshjälpen
Box 1
570 15 Holsbybrunn

Tillåtna filtyper är: JPG, GIF och PDF

  • Accepterade filtyper: jpg, gif, pdf.