Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lärare

Världen i ditt klassrum

rafiki-framfor-tavlanl-bloggbild

Rafiki är ett verktyg för dig som vill lyfta in globala frågor och värderingsfrågor i undervisningen. Rafiki gör material du kan använda med eleverna. Rafikis informatörer kan du boka och få personliga berättelser om barns vardag från andra kulturer – rakt in i ditt eget klassrum.

Rafiki är ett verktyg för dig som vill ta upp värdefrågor och mänskliga rättigheter i din klass. Materialet är för barn i de tidigare skolåren och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar likheter trots ojämlika levnadsvillkor och lyfter upp barns rättigheter. Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Tidningen Rafiki

Rafikitidningen har blandat innehåll: Varje utgåva lyfter en artikel ur Barnkonventionen. Reportage med barn inom temat för aktuellt nummer, korsord, fakta om djur, något recept, lek eller kanske en pysselidé. Rafiki-tidningen på 16 sidor kommer ut två gånger om året, lagom till terminsstarten. Mitt i terminerna kommer Rafikis temahäfte på 8 sidor. Även här är barnkonventionen i fokus tillsammans med en berättelse om något barn. Kopplas till film här på rafiki.se Äldre material går att hitta/ladda ner på vår webbplats.

Temabesök hos dig

Från lektioner till upplevelserum. Rafikis informatörer kommer till din skola och berättar om barn i världen. Rafiki tar ner frågorna om skolgång, klimat, barns rättigheter, vatten- eller matbrist till hur det påverkar vardagslivet för de barn Rafiki träffat. Samtidigt hjälper vi eleverna i Sverige att upptäcka de likheter som finns mellan barn på olika platser.

Kontakt och påverkan

Tillsammans med skolor i Sverige har Rafiki kommunikation och utbyte med andra skolor. Vi genomför också insatser för andra skolor så att elever i Sverige kan upptäcka att det är möjligt att påverka världen.

Inspiration för pedagoger

Rafiki inspirerar och utbildar pedagoger till att ta in världen i klassrummet. Seminarier och föreläsningar på studiedagar, arbetslagsträffar och i andra sammanhang där vi ger möjlighet att del av erfarenheter från klassrum i Sverige och övriga världen samt aktuell information kring globala frågor.

Följ länkar till mer info om de olika delarna i Rafikiprogrammet. Eller kontakta Rafiki.

Följ oss gärna på Facebook!