Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Boka besök till din klass!

Rafiki besöker skola

Rafiki reser och vi har mycket att berätta om barns vardag i världen. Barn är lika och olika – hur då? Kompisar är ju samma i hela världen!

Får alla barn sina rättigheter? – och hur blir det om man inte får dem?
Hur är det att leva med för lite vatten – eller för mycket?
Hur är det att leva i en by utan el? Där är återbruk självklart!
Har andra länder flyktingar också och hur har de det? Hur integrerar de sina nykomna?
I Uganda är det lyx att få gå i skolan för en del barn, andra går i skolan jämt.
I El Salvador och Kenya är det inte självklart att få gå i skolan om du har en funktionsvariation.
I vilket land syr de kläderna jag köper?

Boka Andreas eller Bitte till din skola
Vi jobbar med olika teman som vi planerar tillsammans med er för att passa in i er undervisning på bästa sätt. Vi erbjuder före- och eftermaterial samt tidning till alla elever. En dag kostar 1.500 kr och vi reser huvudsakligen i södra halvan av Sverige. Under en dag kan vi träffa flera klasser.

Vi har med oss bilder, skolmaterial och grejor från det aktuella landet. ”Afrika eller Indien-låda” finns att låna!

Inspiration och utbildning av pedagoger
I samband med skolbesök samlar vi gärna skolans pedagoger en stund för inspiration att jobba vidare med bl a temat, Rafikis material och barns rättigheter. Rafiki medverkar också på studiedagar och inspirationstillfällen för pedagoger.

Hör av dig till:

Bitte
bitte.arrehn@rafiki.se
Tel. 0709–37 33 06

Andreas
andreas.hallman@rafiki.se
Tel. 0709-37 33 08