Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnarbete

Rafiki nr 4 3013. Ett temahäfte om barnarbete.

Ett tema som gjordes hösten 2013. Materialet är aktuellt – barnarbete har inte upphört 2017.

Berättelserna om Kasajja och Ravina är fortfarande aktuella även om just de barnen blivit äldre. Den fakta som presenteras i lektionstips stämmer fortfarande 2017. Unescos statistik (senaste finns fr 2016) visar att det är 90% av alla barn som går i skolan. Imaterialet anges antalet barn som inte går i skola och aktuell siffra är 61 miljoner. Mer från Unesco.
ILO som har statistik kring barnarbete har inga nyare publikationer än statistik från 2012 som anger 168 miljoner barn som arbetar i världen. Mer från ILO

Hela Rafikis webb handlar om barn i världen,om barns vardag, de globala målen för hållbar utveckling och barnkonventionen.

Temat är ”Barns rätt att skyddas från skadligt arbete”. Eleverna får läsa om Kasajja från Uganda och Ravina från Indien. Kasajjas berättelse är om barns arbete i hushåll och lantbruk. Ravina, som själv går i skolan, bor i en by där många barn arbetar i stenindustri. I hennes värld är inte utbildning något man kan ta för givet. I materialet finns en genomgång av vad barnkonventionen säger om barns arbete.
Det finns en lektionsidé och utökad information som du hittar här.. Till de olika artiklarna finns diskussionsfrågor som eleverna kan jobba med. Kasajja och Ravina har olika åldrar och då kan du börja med berättelse som ligger närmaste dina elevers ålder.

Målet med temahäftet är att eleverna ska känna till Barnkonventionen Artikel 32: Barns rätt skyddas från skadligt arbete. Dels handlar det om att känna till själva innehållet i Artikel 32 och dels handlar det om förståelse för hur livet kan vara för barn som måste arbeta.

Materialet är ett av de temahäften kring barnkonventionen som Rafiki producerar.  Artiklarna finns i pdfen eller så kan eleverna läsa artiklarna på Rafikis webb. Du kan även beställa tryckta häften (finns en liten bunt kvar 2017).