Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

FN-dagen 2014 Vänskap

Inför FN-dagen, 24 oktober: Om du söker material kring FN som organisation så är naturligtvis Svenska FN-förbundet den bästa källan.
Här hos Rafiki är det berättelser om barns vanliga vardag runt om i världen som är i fokus tillsammans med barns rättigheter.
Vi utgår från likheter.

Vår tidning Rafiki nr 4 2014 har rubriken:

Vänskap – att vara en bra kompis

Temat är vänskap. Eleverna får läsa om ett par killar i Estland som beskriver sin relation. En artikel om en tjej som vet vad det innebär att bli utfryst. Dessutom ett uppslag med korta intervjuer om vänskap med barn från flera länder. Här kan eleverna jämföra sig med vad andra tänker och upptäcka att människor är väldigt lika. Och eftersom huvudartikeln kom från Estland så finns också en intervju med en stork!
Till de olika artiklarna finns diskussionsfrågor som syftar till att bli medveten om hur man själv kan handla för att andra ska bli inkluderade. Det finns en lektionsidé med utökad information.

Målet med temahäftet är att eleverna ska veta hur man kan ta avstånd mot kränkande behandling mot andra och att veta hur man kan göra istället. Det handlar också om att känna till Barnkonventionen artikel 2: Barns rätt att inte bli diskriminerade.
Vår tanke är också att genom att jämföra barn i andra länder ska eleven upptäcka att det finns många likheter.

Materialet är ett av de tematidningar som Rafiki producerar.  Artiklarna finns i pdfen eller så kan eleverna läsa artiklarna på Rafikis webb.
Du kan även beställa tryckta häften.

Vill du ta upp barnarbete eller kanske barns rätt till information eller rätt till privatliv så kan du se flera tidigare publikationer under rubriken Tidning och se vilket material som kan passa.