Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

FN-dagen 2015 Klimatförändring

Temat är klimatförändring. Eleverna får möta Sheela som bor i Bangladesh. Hennes vardag är årliga översvämningar och att floden torkar ut däremellan. I takt med klimatets förändring så ökar risken för större översvämningar och mer regn. Vi förklarar också vad som menas med klimatförändring. Korta intervjuer om klimat med barn från flera länder. Här kan eleverna jämföra sig med vad andra tänker. En stor fråga är ”Kan du påverka klimatet?” där finns diskussionsfrågor som ger möjlighet att fundera över hur man själv kan vara en del av förändring. Sista sidan ägnas åt att jämföra hur vi människor bygger våra hus för olika klimat.

Syftet med materialet är att eleverna ska veta mer om vad klimatförändring är och att förstå mer konkret hur klimatförändring påverkar barns liv.

Förberedelser:

  1.  Läs igenom tidningen och bifogat lektionstips.
  2. Gör tidningen tillgänglig för eleverna: (Skriv ut/beställ tidning/lägg länkar).
  3. Välj diskussionsfrågor och sätt igång.

Materialet är en av de tematidningar kring barn i världen och barnkonventionen som Rafiki producerar. Detta är framtaget inför FN-dagen 2015. Artiklarna finns i pdfen eller så kan eleverna läsa artiklarna på Rafikis webb. Du kan även beställa tryckta tidningar. Engångsbeställning av klassuppsättning: 100kr.