Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lektionstips

Här hittar du våra temaanpassade lektionstips. Rafiki gör material att användas i utbildningssyfte. Vi vill ge möjlighet till förståelse för andra människors situation, kunskap om barns rättigheter och globala utvecklingsfrågor samt kunskap om hur man som enskild kan bidra till en hållbar utveckling där dessa rättigheter respekteras. Du som pedagog ser möjligheter som passar dina elever.

Rafiki lektionstips

Till vårt tryckta material, som du hittar i tidningsarkivet, skapar vi pedagogiska lektionstips. Dessa är både en idé för hur du kan lägga upp en lektion eller två med materialet samt ger en hel del bakgrundsinformation och fakta som inte får plats i det som trycks.

Här på webbplatsen finns också en del av tidningsartiklarna under “Lätt att läsa” (gulmarkerat), dessa är nedkortade och skrivna i lite enklare text.

LEKTIONSTIPS

Behöver du en idé för hur du ska jobba med barns rätt till utbildning? Eller med barns vardag i exempelvis Kenya eller andra länder? Vi har allt material du behöver. Kontakta oss, vi kan ge dig ett bra förslag på upplägg.

Boka besök av Andreas eller Bitte
Du vet väl om att våra kommunikatörer kan besöka er klass/skola? Andreas och Bitte jobbar med olika teman som planeras tillsammans med er för att på bästa sätt passa in i er undervisning. Vi erbjuder före- och eftermaterial samt tidning till alla elever. Vi har med oss bilder, skolmaterial och massor av prylar från det aktuella landet.
Läs mer om att boka besök av kommunikatörerna.