Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter

Lektionstips

 

Rafiki gör material för att det ska gå att använda i utbildningssyfte. Vi vill  ge möjlighet till förståelse för andra människors situation. Kunskap om barns rättigheter och globala utvecklingsfrågor och kunskap om hur man som enskild kan bidra till en hållbar utveckling där dessa rättigheter respekteras. Du som är pedagog ser möjligheter som passar dina elever.

rafiki-pa-buffel-bloggbild

Till vårt tryckta material som du hittar under Tidning gör vi lektionstips. Det är både en idé för hur du kan lägga upp en lektion eller två med materialet samt en del bakgrundsinformation och fakta som inte får plats i det som trycks. På vår hemsida finns även en del av tidningsartiklarna under ”Lätt att läsa” (gulmarkerat), nedkortade och i enklare text.

LEKTIONSTIPS

Behöver du en idé för hur du ska jobba med barns rätt till utbildning eller barns vardag i Kenya eller något sådant så har vi material. Kontakta oss så kanske vi kan ge ett förslag.