Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Minoriteter – dem det inte finns så många av

Barnkonventionen artikel 2
Alla har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Sverige är hemland för romer sedan lång tid. I Sverige finns fem nationella minoriteter.
Det är grupper av människor som bott här länge och som har en egen kultur och ett eget språk. rafiki-i-skidbacken
Språket ska ha talats i Sverige i minst tre generationer.
Det finns lagar som skyddar minoriteters rättigheter.

Så har det inte alltid varit. I Sverige finns en lång historia där människor diskriminerats för att de tillhört en minoritet.
Sverige har fem erkända minoritetsgrupper; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
En del människor som hör till en minoritet vill gärna berätta om det för andra och sprida kunskap. Andra väljer att hålla det privat.
I Sverige finns också andra grupper som flyttat in men som inte levt i landet så länge. Om hundra år kanske vi har fler nationella minoriteter.

Judar
har bott i Sverige sedan 1700-talet. Under 1900-talet flyttade också judar som behövde skydd hit. Många judar talar jiddisch men för
de flesta är det ett språk som mest används i samband med judiska högtider. Till vardags talar de flesta svenska.

Romer 
Det finns olika romska grupper. Resandefolket och andra romska grupper har funnits i Sverige sedan 1500-talet. De romer där kvinnorna har speciella dräkter kallas finska romer och kom hit under 1900-talet. Under hela
tiden har romerna varit mycket diskriminerade.
Romani chib heter språket som har många varianter. Även på senare tid har olika romska grupper flyttat till Sverige.

Samerna
är ett urfolk som bor i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Folket och området de borpå kallas Sápmi.
De talar samiska men det finns flera språk. Det vanligaste är nordsamiska.

Tornedalingar 
I gränslandet mellan Sverige och Finland hade folk flyttat runt. När länderna delades fick inte de finsktalande som bodde
i Sverige tala finska. De skulle bli svenskar. Så kulturen nästan försvann. Idag kan de tornedalingar som vill få lära sig meänkieli. 
Många har vuxit upp utan att få tala sitt språk.

Sverigefinnar.
Fram till år 1809 var Sverige och Finland ett land. Då flyttade man runt i hela landet. Många jobbade i skogen eller i gruvor.
Andra bodde i sin huvudstad – Stockholm. Även senare har många flyttat till Sverige för att söka skydd undan krig eller för att arbeta.
Många som kallar sig sverigefinnar är födda i Finland men deras språk finska har talats i Sverige i hundratals år.