Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

På hemväg från kvarnen

På hemväg från kvarnen

Ariet bor i Malawi. Hon har just varit och malt majs i byns kvarn. Mjölet bär hon nu i säcken på huvudet. Nu ringer hon familjen för att berätta att hon är på hemväg.

Foto: Åsa Dahlgren