Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Påverka

Världen går att påverka!

rafiki-skriva-brev-bloggbild

Vill du göra så det händer något? Det går att skriva brev till de som bestämmer. Det gäller de som bestämmer på din skola och det gäller de som bestämmer i ett land långt borta.
Det går också att göra praktiska saker för att förbättra din skola och det går att göra saker för att förbättra en skola i en annan del av världen.
Du kan lära dig om barns rättigheter på din skola. Du kan skriva till barn på en skola i Indien och fråga hur de jobbar med barns rättigheter. De kanske vet andra saker eller så lär de sig av det du berättar.
Runt om i världen klarar de flesta familjer sig utan att någon annan hjälper till.
Rafiki vill komma till er och berätta om varför man ska hjälpa till och varför inte skolan eller barnens föräldrar kan fixa det som behövs just där ni vill hjälpa till.
Rafiki ser alltid till att ni får reda på hur det gick med det ni gjorde.

Exempel: I Eksjö  
Utbyte med skolsköterskor
Killy har fått sina glasögon 
Killy: Det är lätt att vara snäll när man är omtyckt!

Från IM:s hemsida: Svenska barn engagerar sig i barn i Kenya

Kompisar i Kenya får glasögon från Sverige:
Ser du bra? 
Tack för alla glasögon!


Rafikibesök i Solna

Fridhemsskolan i Solna

Skolsköterskeutbyte

Du bestämmer!

Det är du som bestämmer om du tar med dig skräpet hem från utflykten eller om du låter plasten till sugröret på festisen blåsa iväg och bidra till att havet blir fullt av plast. Du kan också visa andra hur man ska göra.
Du bestämmer om du vågar se att någon i klassen inte får vara med lika ofta som andra. Att inte se är bekvämast men att se något som är orättvist ger dig chans att påverka och göra världen bättre för någon annan.
Du bestämmer om du vill skriva till barn i ett annat land. Då kommer du ge av dig själv och det du vet. På samma gång får du från någon annan. Du påverkar och blir påverkad. Och får veta roliga saker.
Du bestämmer om du vill att din klass ska hjälpa till för att andra barn ska få en bättre skola. Det kan handla om skolböcker, jordglobar eller annat som behövs i ett klassrum. Fundera på vad du vill göra!