Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarRafiki reser
Lätt att läsapuff-rattigheter

Prenumerera på Rafikitidningen

Beställ din prenumeration!

Rafiki betyder kompis på språket swahili.

Rafikis tidning kommer med fyra nummer per år anpassat efter skolåret. Har du inte sett tidningen finns tidigare nummer att ladda ner som pdf här.

Materialet vänder sig till barn i skolår 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barns rättigheter. Innehållet knyter an till Barnkonventionen och Globala målen.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Fyll i formuläret för att bli prenumerant. Har du frågor eller vill beställa ett enstaka nummer får du gärna mejla eller ringa oss.

Rafiki utkommer med 2 st 16-sidiga nummer och 2 st 8-sidiga nummer varje år.

Prenumerationskostnad för ett läsår:
1 ex per utgåva 50 kr
30 ex per utgåva 250 kr
100 ex per utgåva 800 kr

Priserna är inklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura.

Utgivningsplan Rafiki:
Tidning 16 sidor v.2
Tidning 8 sidor v.13
Tidning 16 sidor v.33
Tidning 8 sidor v.41

Välkommen som Rafiki-prenumerant!