Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Prenumerera på Rafikitidningen

Beställ din prenumeration!

Missa inget nr av Rafikitidningen!

Rafiki betyder kompis på språket swahili.

Rafikitidningen

Rafikitidningen kommer med fyra nummer per år anpassat efter skolåret. Har du inte sett tidningen finns tidigare nummer att ladda ner som pdf här.

Materialet vänder sig till barn i skolår 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barns rättigheter. Innehållet knyter an till Globala målen och Barnkonventionen.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet.

Fyll i formuläret för att bli prenumerant. Har du frågor eller får du gärna mejla eller ringa oss.

Rafiki utkommer med 2 st 16-sidiga nummer och 2 st 8-sidiga nummer varje år.

Vill du inte prenumerera men istället göra en engångsbeställning av tidningen?

Prenumerationskostnad för ett läsår
1 ex per utgåva 50 kr
30 ex per utgåva 250 kr
100 ex per utgåva 800 kr

Priserna är inklusive moms och frakt. Betalning sker mot faktura.

Utgivningsplan Rafikitidningen 2018
Tidning 16 sidor v.2
Tidning 8 sidor v.12
Tidning 16 sidor v.33
Tidning 8 sidor v.40

Välkommen som Rafikiprenumerant!

Du vet väl om att du också kan följa Rafiki på Facebook? Där får du återkommande tankar och idéer om hur du kan använda vårt material. Om du inte är prenumerant påminner vi dig där om när nya nummer av Rafikitidningen har kommit ut så att du kan beställa ditt exemplar.