Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

8/3, Internationella kvinnodagen

Läs Rafikitidningen nr 1 från 2017, som bland annat tar upp temat jämställdhet. Klicka på bilden för att öppna tidningen som en PDF.

Rafikitidningen nr 1/2017