Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Ser du bra!

Hur många i din klass har glasögon eller linser?

Rafiki är i Kenya. Elever i Sverige och Kenya har kontakt. På FN-dagen skypade de med varandra.

Foto: Jan Ekelund

Foto: Jan Ekelund

Alla skolor i världen har inte skolsköterska. Rafiki reste med skolsköterskor från Nässjö som fick inspirera en klinik att ta hand om skolbarnen runt i området. Det var 2012.
På skolorna runt Emali upptäckte de att många barn inte såg så bra. Bra, då vet man det.

Kliniken har jobbat på och barn får det bättre.
Men om det saknas möjlighet att träffa en optiker och att skaffa glasögon? Då får man fixa det en annan väg.

Niklas heter en optiker från Nässjö. Han har åkt med Rafiki och provar ut glasögon till de som behöver. Och skolsköterskorna  Carin och Ingmarie är med och jobbar tillsammans med kliniken.

Glasögonen? Jo det är faktiskt barn i Sverige som samlat in glasögon som sedan har gjorts i ordning. Bra jobbat!

Bra att kunna läsa vad som står i matteboken utan att få ont i huvudet!