Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Skola för alla

rajaAlla barn har rätt till ett bra liv. Självklart. Och att kunna delta i samhället. Men även om det är självklart när vi tänker på det, så är det inte alltid det fungerar på riktigt.

Det kan vara praktiska saker som inte fungerar. De kan förändras om vi tänker till innan. Byggs en skola ska även de som inte kan se eller gå kunna ta sig fram. Det stora hindret för barn som lever med någon nedsatt funktion är att ingen har tänkt att de ska vara med. Det är då det blir ett funktionshinder. Så lösningen är att börja tänka på att alla ska kunna delta.

Barn påverkar

Ett bra exempel är från en barnklubb i Kenya:

ganggroup

De fick lära sig att alla barn har rätt till skola. Då gick de runt i byn och kollade om alla gick i skolan. De hittade åtta barn med funktionsnedsättning som inte hade fått börja.

Barnklubben pratade med skolan, bychefen och föräldrarna och efter ett år hade sju av barnen börjat skolan.

Det stora hindret här var att varken föräldrar eller skola hade tänkt att barn med funktionsnedsättning kunde gå i skola. Men det kunde de!

Rafiki hälsade på barnen där förra året. På bilden har barnklubben samlat ihop sig framför skolan.

Organisationer påverkar

vicranRafiki jobbar med Erikshjälpen och IM som gör många insatser för barn i världen.

Förr handlade det mycket om hjälp med rullstolar i fattiga länder. I dag handlar det mest om attityder, alltså hur människor tänker. Samhället behöver lyssna på barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar.

Organisationerna hjälper till att påverka så att skolan kommer på att de ska se till att alla barn kan delta.


Text: Andreas Hallman
Foto: Emma Asplund, Helena Häggqvist och Ola Elmquist

Vill du läsa mer om Rafikis tema: Att leva med funktionsnedsättning?
Klicka på länkarna nedan:

Min Morfar lyssnar alltid på mig.
Lovisa – en glad förebild.
Alla ska kunna vara med – det vinner alla på!
Yosef tränar varje dag
Vad är funktionsnedsättning?