Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Asien

Rafiki i Indien

2015.04.12

Just nu är Rafiki och hälsar på barn i Indien. Följ med honom till: Barnen på soptippen.

Läs mer