Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen

Lucka 23

2017.12.23

Artikel 16 – Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Läs mer

Lucka 22

2017.12.22

Artikel 17 – Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Läs mer