Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen

Rafiki special 2011 Alla barn har samma värde

Rafiki special 1 2011

2011.06.20

Alla barn har samma värde. Ramkrishna i Indien och Romina i Guatemala berättar. Barnkonventionen om allas rätt till likabehandling.

Läs mer