Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen

Lucka 5

2017.12.05

Artikel 29 i Barnkonventionen – Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lucka 4

2017.12.04

Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.

Läs mer

Lucka 3

2017.12.03

Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer

Lucka 2

2017.12.02

Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Läs mer

Lika eller olika?

2017.10.26

Warda från Tanzania har albinism. Hon vet hur det är att inte se ut som alla andra.

Läs mer