Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barnkonventionen

Lucka 2

2017.12.02

Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Läs mer

Lika eller olika?

2017.10.26

Warda från Tanzania har albinism. Hon vet hur det är att inte se ut som alla andra.

Läs mer