Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Barns Rättigheter

Mango från Kenya

Rafiki i Kenya

2018.02.15

James berättar: ”I min lunchlåda idag finns mango som vi odlar själva.”

Läs mer

Lucka 23

2017.12.23

Artikel 16 – Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.

Läs mer

Lucka 22

2017.12.22

Artikel 17 – Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.

Läs mer