Rafiki reser
Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Barn berättarTema Återbruk
Lätt att läsapuff-rattigheter

Guatemala

Snabbast nummer

2011.08.26

Lek från Guatemala. Stå på två led. Den som har numret springer längst bak i ledet, kryper mellan benen på alla…

Läs mer
Rafiki special 2011 Alla barn har samma värde

Rafiki special 1 2011

2011.06.20

Alla barn har samma värde. Ramkrishna i Indien och Romina i Guatemala berättar. Barnkonventionen om allas rätt till likabehandling.

Läs mer

Tidsmaskin till Guatemala

2011.02.10

Här är vi i Guatemala. Vi åkte tidsmaskin. Ja, det kändes så. Vi flög över havet och när vi kom fram 24 timmar senare var klockan 7 timmar bakåt! Frukost åt vi tre gånger! Här bor Mayaindianer. Rafiki och jag ska vara här och träffa barn och se hur de lever, vad de leker och […]

Läs mer