Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Julkalender

Lucka 16

2017.12.16

Artikel 13 – Yttrandefrihet. Varje barn har rätt att söka efter, ta emot och sprida information och tankar.

Läs mer

Lucka 15

2017.12.15

Artikel 7 och 8 – Alla barn har rätt till sin identitet. Testa namnleken!

Läs mer

Lucka 14

2017.12.14

Artikel 23 – Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande i samhället.

Läs mer

Lucka 13

2017.12.13

Tävlingsdags i julkalendern! Gör en fin skylt och vinn roliga priser till dig/din klass.

Läs mer

Lucka 12

2017.12.12

Artikel 12 – Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs mer

Lucka 11

2017.12.11

Artikel 6 – Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Läs mer

Lucka 10

2017.12.10

Artikel 33 – Varje barn har rätt att skyddas mot droger.

Läs mer

Lucka 9

2017.12.09

Artikel 26 – Varje barn har rätt till social trygghet.

Läs mer