Barn berättar
Lätt att läsa
Rättigheter
Lätt att läsapuff-rattigheter

Julkalender

Lucka 8

2017.12.08

Artikel 3 – Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Läs mer

Lucka 7

2017.12.07

Artikel 2 – Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Läs mer

Lucka 6

2017.12.06

Artikel 30 – rätt till språk, kultur och religion.

Läs mer

Lucka 5

2017.12.05

Artikel 29 i Barnkonventionen – Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Lucka 4

2017.12.04

Artikel 32 i Barnkonventionen. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar hans/hennes skolgång.

Läs mer

Lucka 3

2017.12.03

Artikel 31 i Barnkonventionen. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer

Lucka 2

2017.12.02

Artikel 1 i Barnkonventionen. Ett barn är varje människa under 18 år.

Läs mer